DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z organizacją dowozu uczniów niepełnosprawnych na terenie miasta Opola do przedszkoli, szkół oraz ośrodków w roku szkolnym 2016/2017 wynikającą z art.14a ust.4, art.17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr OR – I.0050.198.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 kwietnia 2016 r., informuję zainteresowanych rodziców, prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych o konieczności złożenia wniosków (w załączniku) wraz z wymaganymi dokumentami w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Opola lub wysłanie pocztą na adres Urząd Miasta Opola, 45-556 Opole, Rynek Ratusz do dnia 30 maja 2016 r.
W pełni wypełniony wniosek będzie stanowił podstawę zgłoszenia dziecka niepełnosprawnego do udziału w zorganizowanym dowozie na trasie dom – przedszkole/szkoła – dom lub do zwrotu kosztów dowozu dziecka transportem prywatnym.
Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły oraz wszystkie niezbędne informacje w tej sprawie znajdują się w załącznikach oraz na Platformie e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Opola na stronie: http://peup.um.opole.pl w zakładce Oświata, Edukacja.
 
 

 

load more hold SHIFT key to load all load all

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com

Login Form