Na przełomie lutego i marca w klasie Id podczas zajęć świetlicowych był realizowany projekt: "Nasze zabawki". W ramach projektu uczniowie raz w tygodniu mogli przynieść do szkoły jedną ze swoich zabawek, opowiedzieć o niej i pobawić się nią z innymi dziećmi. Dzięki projektowi uczniowie mieli szansę doskonalić umiejętność swobodnego wypowiadania się. O dużym sukcesie projektu świadczy fakt, że przynoszenie zabawek i wypowiadanie się na ich temat stało się klasowym rytuałem.

Wczytaj dalsze wczytaj

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com

 

BIP