Rekrutacja na Rok Szkolny 2019-2020 do publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia

TERMINARZ REKRUTACJI

 

 

Rekrutacja na Rok Szkolny 2019-2020 do szkoły podstawowej

Rekrutacja - informacje ogólne

Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie kryteriów

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie terminów rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

 

Rekrutacja do klas pierwszych

zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie_szkoły

zgłoszenie dziecka 6-letniego zamieszkałego w obwodzie szkoły

zgłoszenie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

zgłoszenie dziecka 6-letniego zamieszkałego poza obwodem szkoły

oświadczenie o miejscu zamieszkania

oświadczenie o pracy w obwodzie szkoły

oświadczenie - wychowaniu przedszkolnym

oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych

oświadczenie o uczeszczaniu do szkoly rodzenstwa

oświadczenie o zamieszkaniu krewnych w obwodzie szkoły

oświadczenie rodzica absolwenta szkoly

zgoda na uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego

potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły

 


3. Rekrutacja do klas sportowych
- klasa I sportowa o profilu pływanie

wniosek do klasy I sportowej

wniosek do klasy I sportowej 6-latek

zgoda rodziców na uczęszcanie kandydata do oddziału sportowego

kryteria klasy sportowe

oswiadczenie rodzicow o wielodzietności

oswiadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców

oswiadczenie o niepełnosprawności obojgu rodziców

oswiadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa

regulamin rekrutacji klasa 1 pływanie

test sprawności fizycznej do klas o profilu pływanie

potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły

 

- klasa IV i VII o profilu piłka nożna

wniosek do klasy IV lub VII sportowej

zgoda rodziców na uczęszcanie kandydata do oddziału sportowego

kryteria klasy sportowe

oswiadczenie rodzicow o wielodzietności

oswiadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców

oswiadczenie o niepełnosprawności obojgu rodziców

oswiadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa

regulamin rekrutacji klasa 4 i 7 piłka nożna

test sprawności fizycznej do klas o profilu piłka nożna

potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły

 

4. Rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej

wniosek do klasy VII dwujęzycznej

regulamin rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej

kryteria klasy

potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły

oswiadczenie rodzicow o wielodzietności

oswiadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców

oswiadczenie o niepełnosprawności obojgu rodziców

oswiadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa

potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły

 

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com