Koła zainteresowań

Lp.

Imię i Nazwisko nauczyciela

Nazwa koła

Termin

Sala

1

Dorota Burzycka-Wilk

Gimnastyka korekcyjna

Środa

lekcja 6

salka

2

Andrzej Drynda

Piłka nożna kl. III

Wtorek

16.30-17.15

hala

3

Katarzyna Kwolik

Piłka koszykowa

Środa

16.30-17.30

hala

4

Robert Lasota

Piłka siatkowa kl.  IV-VIII

Poniedziałek

16.30-17.30

hala

5

Paulina Lenart

Doskonalenie pływania z elementami  gier i zabaw

Wtorek

14.45-16.15

basen

6

Urszula Majkowska

Gry i zabawy kl. III-IV

Czwartek

14.45-16.15

salka

7

Damian Serwuszok

Piłka nożna kl. II-III

Wtorek

15.30-17.00

hala

8

Daria Skowrońska

Piłka ręczna

Poniedziałek

16.30-18.00

hala

9

Grzegorz Labisz

Robotyka (dla chętnych)

poniedziałek

14:40-15:25

sala 236a

10

Irena Panek

Programowanie w języku Scratch kl. IV

Piątek

14.40-15.25

155

11

Artur Napiórkowski

Modelarnia szkutnicza (dla chętnych)

mode-larnia

12

Bogusław Makara

Koło techniczne (dla chętnych)

poniedziałek

9 lekcja

236a

13

Anna Matyaszczuk

Koło matematyczne kl. III gim.

poniedziałek lekcja 7

427

14

Małgorzata Chodnicka

Koło matematyczne kl. VIII

15

Karina Bator

Koło matematyczne kl. VII

Środa

lekcja 8

218

16

Marzena Kowalczyk

Koło matematyczne kl. VI

Piątek lekcja 7

13.45 - 14.30

319

17

Honorata Kulpińska

Koło matematyczne kl. V

środa

lekcja 8

302

18

Joanna Dzierżanowska

Koło matematyczne kl. IV

Poniedziałek

lekcja 8 (14.40-15.25)

306

19

Marzena Mazur

Koło Fizyczne

czwartek

8 lekcja

sala

210

20

Dorota Olechnowicz

Koło chemiczne

poniedziałek 8.00 - 8.45

209

21

Ewa Pawlik

Koło chemiczne

22

Elżbieta Dmochowska

Koło biologiczne

poniedziałek

lekcja 7

214

23

Tamara Deblessem

Koło biologiczno - botaniczne dla gimnazjum

wtorek

lekcja 9

206

24

Klaudia Warszawska

Koło przyrodniczo - fotograficzne

wtorek

lekcja 8

207

25

Urszula Michalik

Koło przyrodnicze dla klas IV

czwartek
7 lekcja

217

26

Eliza Kozyra

Koło przyrodnicze - świetlica

27

Barbara Jasińska

Koło turystyczne

wtorek
8 lekcja

217

28

Bożena Furgol

Zajęcia dla kreatywnych - matematycznie na języku polskim

czwartek,
1 lekcja

317

29

Dominika Płoucha

Toastmasters. Szkoła mówców i liderów

Poniedziałek
lekcja 7

301

30

Magda Kadłubowska

Samorząd Uczniowski

Piątek

lekcja 4

316

31

Aleksandra Kozik

Kółko teatralne

Czwartek

lekcja 7

321

32

Iwona Kucała - Łuniewicz

Koło polonistyczne (przygotowanie do konkursu woj.)

piątek l.9

220

33

Aneta Ploch

Koło polonistyczne

Środa, l. 8.

Wtorek, l. 8.

322

34

Katarzyna Balicka

Koło historyczne- praca z uczniem zdolnym

Poniedziałek lekcja 8

101

35

Anna Grabowska

Szkolne Koło Wolontariatu

Wtorek

lekcja 8

305

36

Iwona Olejniczak - Rodzeń

Przygotowanie uczniów do konkursu

37

Małgorzata Piekorz

Szkolne Koło Caritas

Wtorek

lekcja 7

38

Halina Brodziak

Koło muzyczne

Środa

lekcja 8

106

39

Zygfryd Mazur

Koło plastyczne

Czwartek

14.30 - 15.30

40

Justyna Kolasa

Koło dziennikarskie

Środa

lekcja 9

41

Jolanta Lubera

Koło filmowe, samorząd uczniowski

Piątek

lekcja 7

42

Magda Szumara - Mokijewska

Koło historyczne (przygotowanie do egzaminu)

Wtorek lekcja 1

Środa lekcja 8

303

43

M. Prochera

44

M. Boniecka

Praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursów, Szkolne Koło Caritas

Poniedziałek

lekcja 7

s.417

45

K. Maryszczak

Szkolne Koło Caritas

Wtorek

lekcja 7

46

M. Kwaśniak

Klub Miłośników Kultury

czwartek

lekcja 7

47

Aleksandra Suska - Kloza

Koło języka angielskiego kl. V (rozwijające zainteresowania)

poniedziałek

lekcja 7

s.223

48

Katarzyna Helwing

Koło zainteresowań dla klasy V - innowacja Angielski i TiK

poniedziałek, l. 7

s. 236

49

Katarzyna Helwing

Zajęcia przygotowujące do konkursów

piątek l. 7

s.318

50

Ewa Rusinek

Zajęcia rozwijające dla uczniów kl. VI

wtorek l.1

s.223

51

Magdalena Sutarzewicz

Przygotowanie do konkursów niemieckojęzycznych - praca z uczniem zdolnym

czwartek,

lekcje 3-5

s. 366

52

Anna Kansy

Koło muzyczne kl. I - III

poniedziałek
lekcja 5

s. 360

53

Karolina Sroka

Erasmus + realizacja zadań projektowych

środa

lekcja 0

s.221

54

Karolina Sroka

Przygotowanie do konkursów - zajęcia z uczniem zdolnym

środa

lekcja 1

s.221

55

Grażyna Dudek

Przygotowanie do konkursów niemieckojęzycznych - praca z uczniem zdolnym

środa

lekcja 1

s.406

56

Daniel Macioł

Koło z języka niemieckiego

poniedziałek

lekcja 9

s.104

57

Ewa Świercz

Koło językowo - europejskie

piątek l.0

s.428

58

Daria Włodarczyk - Chruszcz

Koło języka francuskiego

piątek, lekcja 0

s.408

59

Kamila Wujkowska

Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów
z języka angielskiego klasy 3ag

poniedziałek

l.1

s. 408

60

Samanta Haczkiewicz

Zajęcia przygotowujące do konkursów (rozwijające zainteresowania)

61

Katarzyna Sarnecka-Furman

Koło z języka angielskiego. Klasa 4 h.

piątek 8:55-9:40

62

Agnieszka Rossa -Żebranowicz

Koło z języka niemieckiego kl. Vi

czwartek

8:00 - 8:45

s.177

63

Joanna Glinowiecka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego-klasy 3 gimnazjum

piątek

lekcja 8

s.429

64

Katarzyna Rodak

Zajęcia rozwijające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych dla uczniów gimnazjum

65

Aleksandra Dobroś-Bukowska

Koło czytelnicze dla klasy 4

piątek

8:00

66

Aleksandra Kozik

Kółko teatralne

czwartek

7 lekcja

s.321

67

Gabriela Seifert-Knopik

Koło biblijne i zajęcia przygotowujące do konkursów

czwartek 2 lekcja lub środa 8 lekcja (po  uzgodnieniu)

68

Anna Markuszewska - Łabudzińska

Kółko gitarowe dla dzieci które chodziły w ubiegłym roku - kontynuacja

Poniedziałek 8 lekcja

sala bajek

69

Martyna Dutka

Taniec nowoczesny I – III

Poniedziałek

12.50 – 13.35

Sala lustrzana

70

Anna Markuszewska - Łabudzińska

Kółko gitarowe kl. III

Poniedziałek

13.45-14.30

71

Chór I – III

Anna Dul

Poniedziałek

13.45-14.30

377

72

Marzena Wierszak

Zajęcia czytelnicze dla klas I

Wtorek

11.40 – 12.25

73

Barbara Ponicka

Kółko plastyczne I -III

Wtorek 12.50 – 13.35 – co dwa tygodnie

74

Anna Drej

Kółko plastyczne I -III

Wtorek 12.50 – 13.35 – co dwa tygodnie,

75

Beata Staś

Grafomotoryka kl. II

Wtorek

13.45 – 14.30

76

Aneta Ustrzycka

Mażoretki I – III

Wtorek

13.45 – 14.30

Sala lustrzana

77

Ewelina Rapacz

Gry i zabawy ruchowe kl. I

Środa 11.40 – 12.25

78

Ewelina Rapacz

Gry i zabawy ruchowe kl. II i III

Środa

12.50 – 13.35

79

Anna Bujanowska

Kółko ortograficzne dla klas III

Środa

13.45- 14.30

80

Beata Staś

Kółko ortograficzne dla klas II

Środa

13.45- 14.30

81

Aneta Ustrzycka

Mażoretki I - III

Środa

13.45 – 14.30

Sala lustrzana

82

Agnieszka Werner

Kółko gitarowe I – III

Środa

14.40-15.25

369

83

Magdalena Józwa

Ozoboty kl. III

Środa

15.35- 16.20 - Po 28 października będzie zmiana terminu zajęć

84

Anna Bujanowska

Grafomotoryka kl. I

Czwartek

12.50 – 13.35

85

Martyna Dutka

Taniec nowoczesny I – III

Czwartek   
12.50 – 13.35

Sala lustrzana

86

Bożena Zaremba

Bębny Jembe II– III

Czwartek   
12.50 – 13.35

Sala bajek

87

Anna Dul

Kółko matematyczne kl. III

Czwartek  
13.45—14.30

360

Anna Dul Chór "Musiołowe Słowiki" dla klas 1-6

Poniedziałek    
13.45—14.30

wtorek
13.45 - 14.30 (MDK)

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com