PONIEDZIAŁEK

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Uczestnicy zajęć

Lekcja (godzina)

Sala

Aleksandra

Kozik

Zajęcia z uczniem zagrożonym niepowodzeniem

1

(8.00-8.45)

Katarzyna

Rodak

Konsultacje

4e, 3c gimnazjum

1

(8.00-8.45)

238

Magdalena Sutarzewicz

Konsultacje

Przygotowanie do konkursów

Klasy V-VII

3

(9.50 – 10.35)

4

(10.55 – 11.40)

5

(11.50 – 12.35)

Pokój

nauczycielski

– segment C

Anna

Kita

Zajęcia wyrównujące szanse

7

(13.40 – 14.25)

Paulina

Rutkowska

Kółko poetycko-recytatorskie

7

(13.40 – 14.25)

Marzena Kowalczyk

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Uczniowie klas 5

7

(13.40 – 14.25)

319

Katarzyna

Rodak

Konsultacje

II b gim., II c gim. , II d gim.

III e  III g

8

(14.35 – 15.20)

238

Grzegorz

Labisz

Robotyka

Uczniowie gimnazjum

8

(14.35 – 15.20)

Aneta

Ploch

Kółko polonistyczne

8

(14.35 – 15.20)

Beata

Ptasińska

Koło dziennikarskie

8

(14.35 – 15.20)

Anna

Matyaszczuk

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Uczniowie klasy IIc i IIb

8

(14.35 – 15.20)

427

Marzena

Mazur

Zajęcia wyrównujące szanse

8

(14.35 – 15.20)

Elżbieta Dmochowska

Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów i egzaminu

8

(14.35 – 15.20)

Klaudia Warszawska

Zajęcia wyrównawcze z geografii

7

(13.40 – 14.25)

8

(14.35 – 15.20)

Irena

Majcherczyk

wyrównawcze

Klasy I (język mniejszości)

8

(14.35 – 15.20)

365

Ewa

Świercz

Kółko j.niemieckiego,

klasy II gim.

8

(14.35 – 15.20)

428

Ewa

Świercz

Klub europejski

VII a

8

(14.35 – 15.20)

428

Samanta Haczkiewicz

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów gimnazjum

uczniowie gimnazjum

8

(14.35 – 15.20)     

431

Samanta Haczkiewicz

Koło teatralne

klasy II i III gimnazjum

9(15.30 – 16.15)

431

WTOREK

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Uczestnicy zajęć

Lekcja
(godzina)

Sala

Aleksandra

Suska-Kloza

Zajęcia rozwijające z j.angielskiego

4e

1

(8.00-8.45)

223

Karolina

Sroka

eTwinning

Ve

2

(8.55 – 9.40)

221

Aneta

Gala

Konsultacje-przygotowanie do konkursów, bieżące problemy w nauce

III - V

2

(8.55 – 9.40)

3

(9.50 – 10.35)

436

Katarzyna Balicka

Język polski dla obcokrajowców

Viet - kl.3b

4

(10.55 – 11.40)

Monika Sawicka

Warsztaty Logicznego Myślenia

Uczniowie klas 4

7

(13.40 – 14.25)

Karolina

Sroka

rozwijające

VIIa

8

(14.35 – 15.20)

221

Rutkowska Paulina

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klas szóstych

8

(14.35 – 15.20)

Artur Napiórkowski

Modelarnia Szkutnicza

Chętni uczniowie

16.00-19.00

Urszula Michalik

Koło przyrodnicze

7

(13.40 – 14.25)

8

(14.35 – 15.20)

Iwona

Kucała
- Łuniewicz

Zajęcia wyrównawcze z  j. polskiego

Uczniowie klas siódmych

8

(14.35 – 15.20)

Aneta

Ploch

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

Uczniowie klas piątych

8

(14.35 – 15.20)

Beata

Ptasińska

Przygotowanie do egzaminu

8

(14.35 – 15.20)

Grzegorz Bortnik

Kółko europejskie

8

(14.35 – 15.20)

9

(15.30 – 16.15)

ŚRODA

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Uczestnicy zajęć

Lekcja

(godzina)

Sala

Katarzyna Balicka

Koło historyczne

1

(8.00-8.45)

Magdalena Sutarzewicz

Konsultacje

Przygotowanie do konkursów

Klasy V-VII

3

(9.50 – 10.35)

4

(10.55 – 11.40)

5

(11.50 – 12.35)

Pokój nauczycielski – segment C

Barbara Jasińska

Koło przyrodniczo
- turystyczne

6

(12.45 – 13.30)

Ewa

Rusinek

Tradycje kulinarne
 w krajach anglojęzycznych.

V

6

(12.45 – 13.30)

7

(13.40 – 14.25)

221

Aleksandra Suska-Kloza

Zajęcia rozwijające
z j.angielskiego

V

7  

(13.40 – 14.25)

223

Aneta

Ploch

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

Uczniowie klas piątych

7

(13.40 – 14.25)

Karolina

Sroka

Rozwijające-przygotowanie do konkursów

VII

8

(14.35 – 15.20)

221

Elżbieta Dmochowska

Zajęcia wyrównujące szanse

8

(14.35 – 15.20)

Anna

Kita

Zajęcia wyrównujące szanse

8

(14.35 – 15.20)

Anna Matyaszczuk

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki

Uczniowie
klasy IId + 1-2 uczniów z klas 7

8

(14.35 – 15.20)

427

Daniel

Macioł

Wyrównawcze

VI i VII

8

(14.35 – 15.20)

433

Karina

Bator

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Uczniowie
klas 6

8

(14.35 – 15.20)

218

Balicka Katarzyna

Praca z uczniem zdolnym

Paweł Lasota
z VIIB

8

(14.35 – 15.20)

Irena

Panek

Programowanie

Uczniowie
klas 4

8

(14.35 – 15.20)

9

(15.30 – 16.15)

155

Marzena

Mazur

Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów i egzaminu

 8

(14.35 – 15.20)

Katarzyna Helwing

Koło język angielski

V

8

(14.35 – 15.20)

318

Małgorzata Zachariasz

Angielski na wesoło z elementami kultury

II i III

8

(14.35 – 15.20)

Świetlica

CZWARTEK

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Uczestnicy zajęć

Lekcja

(godzina)

Sala

Aleksandra Kozik

Koło teatralne

1

(8.00-8.45)

Iwona

Jakimów

Konsultacje

IV f

2

(8.55 – 9.40)

305

Magdalena Sutarzewicz

Konsultacje

Przygotowanie do konkursów

Klasy V-VII

4

(10.55 – 11.40)

5

(11.50 – 12.35)

Pokój  nauczycielski -segment C

Tamara Deblessem

„Łamigłówki logiczne” (matematyka)

Uczniowie klasy 4b

6

(11.50 – 12.35)

Monika Sawicka

Zajęcia indywidualne

Uczeń z klasy 4h Szymon Wróblewski

7

(13.40 – 14.25)

Daria Włodarczyk-Chruszcz

Koło języka francuskiego

Uczniowie gimnazjum

 7

(13.40 – 14.25)

238

Aneta

Hombek

„Młodzi Twórcy”

Zajęcia z uczniem zdolnym w klasie czwartej

7

(13.40 – 14.25)

Katarzyna Helwing

Przygotowanie do konkursów przedmiotowych /olimpiady

VI

7

(13.40 – 14.25)

318

Artur Napiórkowski

Modelarnia Szkutnicza

Chętni uczniowie

16.00-19.00

Karina

Bator

Koło matematyczne

Uczniowie

klas 6

8

(14.35 – 15.20)

Aneta

Gala

E - Twinning

Uczniowie

klas IV-V

8

(14.35 – 15.20)

436

Joanna
Glinowiecka

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Uczniowie

klasy III D gimnazjum

8

(14.35 – 15.20)

429

Grażyna

Dudek

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego

Uczniowie
klas III
gimnazjum

8

(14.35 – 15.20)

9

(15.30 – 16.15)

239

Joanna
Glinowiecka

Konsultacje dla uczniów

Uczniowie
klas II

gimnazjum

9

(15.30 – 16.15)

429

PIĄTEK

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Uczestnicy zajęć

Lekcja
(godzina)

Sala

Tamara
Deblessem

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Uczniowie klasy 3b

1

(8.00-8.45)

Eliza

Kozyra

Zajęcia wyrównujące szanse z przyrody

(druga godzina- świetlica)

Uczniowie klas 5

2

(8.55 – 9.40)

Małgorzata Zachariasz

Angielski na wesoło

Id  Ib

6

(12.45 – 13.30)

Świetlica

Ewa
Pawlik             

Konsultacje dla uczniów-chemia

Gimnazjum

8

(14.35 – 15.20)

9

(15.30 – 16.15)

( co 2 tygodnie) oraz

4

(14.35 – 15.20)

Biblioteka

Marzena
Kowalczyk

Koło matematyczne

Uczniowie klas 7

7

(13.40 – 14.25)

319

Iwona

Kucała
– Łuniewicz

Kółko polonistyczne

8

(14.35 – 15.20)

Dorota
Olechnowicz

Konsultacje dla uczniów-chemia

Uczniowie
gimnazjum

8

(14.35 – 15.20)

9

(15.30 – 16.15)

Małgorzata Chodnicka

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie

Julia Kowalczyk 7a i Agnieszka Głuszkiewicz 7a

8

(14.35 – 15.20)

9

(15.30 – 16.15)

304

Ewa

Świercz

Klub europejski

Uczniowie
gimnazjum

9

(15.30 – 16.15)

428

Aneta

Hombek

„Młodzi Twórcy”

Zajęcia z uczniem zdolnym w klasie czwartej

7

(13.40 – 14.25)

Marzena

Wrońska

Gry i zabawy językiem angielskim dla najmłodszych

Uczniowie
klasy Ic

15:00-16:00

Pętelka

             

 

 

godlo

 

logo nowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com