DRUKI WEWNĄTRZSZKOLNE DO POBRANIA

Arkusz klasyfikacyjny I-III - KLIK

Arkusz klasyfikacyjny klasy IV - VI - KLIK

Karta wycieczki - KLIK

Motywacja oceny z przedmiotu - KLIK

Motywacja oceny z zachowania - KLIK

Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu nauczycieli - KLIK

Sprawozdanie z realizacji wniosków i rekomendacji koordynatorzy - KLIK

Wzór samochwałki - KLIK

 

zadanie

 ZADANIE EXCEL

 

 

godlo

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Musioła w Opolu
ul. Majora Hubala 2 45-267 Opole
tel 77 545 32 23; 77 545 32 24  fax: 77 40 30 850
NIP 754 315 63 13

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Agnieszka Halupczok
kontakt: iodo@psp5.opole.pl

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

designed by G. Labisz

grzegorzlabisz@gmail.com

Login Form